Dėkoju: Dainiui Vaitkevičiui, Dainai Šiukštienei, Arvydui Šimbeliui, Sauliui S, Zitai Juzaitienei, Nijolei Andriuškytei, Editai Kibildienei, Nerijui Simanavičiui, Vaidotui Aloyzui Žvirbliui. Norite prisidėti prie svetainės plėtojimo, rašykite su pasiūlymais mokytojas@matinfo.lt